MŠ Čáslavská - Šk. rok 2023-2024

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024

 

Kdy proběhne zápis do MŠ

  • 4. 5. 2023 od 8:00   -   14:00 hod.
  • Zápis proběhne s osobní přítomnosti dětí v MŠ

Co vzít sebou:

  • K zápisu donesete občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, popř. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, apod.)

Rovněž je povinnost doložit doklad o očkování (není nutný pro děti pětileté tj. nejpozdější  datum narození dítěte 31. 8. 2018) vystavený dětským lékařem. K tomuto účelu můžete využít formulář: VLOŹÍ ALEŠ potvzení-lekare.pdf

  • Žádost o přijetí bude k dispozici na  dané MŠ. Možné je již přinést vyplněnou žádost o přijetí do MŠ . Formulář je k dispozici na web stránce školy www.zscsa.cz.

 

 

Důležitá upozornění

  • Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do 1. třídy základní školy je pro dítě povinný. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v  MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, nebo jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení. Zákonný zástupce přesto musí dítě k zápisu přihlásit. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
  • Pokud dítě nastupuje do logopedické třídy a již má vydané Doporučení SPC je nutné ho spolu s žádostí o přijetí doložit.

 

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude ředitel školy postupovat na základě školského zákona a podle „Kriterií pro přijetí do MŠ“.

S výsledky správního řízení budou zákonní zástupci seznámeni vyvěšením seznamu (každému dítěti bude přiřazeno registrační číslo) na budově MŠ, na webových stránkách do 30 dnů nejpozději do 3. 6. 2023.

 

 

 

V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte:

MŠ Nerudova 731 108 692

MŠ Čáslavská 731 130 739

 

 


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Prevence šikany

Škola online

Mensa Česko

Screeningové testování žáků školy testy RT-PCR je spolufinancováno z Fondu solidarity Evropské unie.
Copyright © 2013 - 2024 Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026