O nás

Zaměření mateřské školy

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu ,,Putování se Zvídálkem aneb hrajeme si, povídáme, duhový svět poznáváme". Ve všech třídách se zaměřujeme na rozvoj komunikativních dovedností, korekci vadné a nesprávné výslovnosti. Rozvíjení obsahové, zvukové, gramatické stránky řeči. Klademe důraz na rozvoj dovedností, vědomostí a návyků, které předcházejí čtení a psaní, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Všestranně rozvíjíme osobnost dítěte ve všech vzdělávacích oblastech, nenásilnou formou děti připravujeme na další stupeň vzdělávání v základní škole.

Poplatky v mateřské škole

  • úplata za předškolní vzdělávání: 400 Kč/měsíc
  • úplata prázdninový provoz: 400 Kč/měsíc
  • omezená docházka: 265 Kč

Stravné

  • celodenní děti:   37 Kč/ den
  • děti s OŠD:        40 Kč/den
O nás

Soubory ke stažení:

Aktivity září   [276.3kb]

zpět


EU peníze školám

EU peníze školám

Výzva 56 a 57

Výzva 56 a 57

Prevence šikany

Škola online

Copyright © 2013 - 2021 Základní a mateřská škola na ulici Čs. armády Bohumín