ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Základní škola > Výuka cizích jazyků

Novinky

Školní rok 2015/2016

 

-          kromě AJ se vyučuje na škole jako druhý cizí jazyk ruština a němčina

RODILÝ MLUVČÍ

Od školního roku 2014/2015 spolupracujeme s jazykovou školou Hello na obohacování výuky angličtiny rodilým mluvčím. Při rozjezdu tohoto projektu docházela na naši školu pravidelně jednou týdně do hodin angličtiny rodilá mluvčí ze Spojených států. Žáci mají tak jedinečnou příležitost využívat znalosti nabyté v běžných hodinách při konverzaci s rodilým mluvčím.

CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Integrovaná výuka cizího jazyka a jiného předmětu se naší škole postupně zavádí a zkouší od školního roku 2014/2015. Tato metoda je založena na výuce určitého předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Prakticky jde například o hodinu zeměpisu, která je z části vedena v angličtině.

STUDIJNÍ POBYT V ANGLII

Deset žáků z osmých a devátých ročníků ZŠ Čs. armády v Bohumíně vycestovalo na konci října 2015 do Anglie. Mohli tak uplatnit první zkušenosti s konverzací s rodilou mluvčí. Ve městě Worthing si téměř týden zdokonalovali svou angličtinu dopolední výukou ve škole s rodilými lektory a večer v místních rodinách, kde měli příležitost si ověřit, jak jsou schopni se domluvit. Součástí pobytu bylo samozřejmě i poznávání přírodních a kulturních památek, včetně toho nejlepšího z Londýna. Velkým pozitivem bylo pro žáky i to, že měli vše zdarma díky projektu Evropské unie.

zpět


Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku