ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Základní škola > Výuka cizích jazyků

Rodilý mluvčí

Od školního roku 2014/2015 spolupracujeme s jazykovou školou Hello na obohacování výuky angličtiny rodilým mluvčím. Při rozjezdu tohoto projektu docházela na naši školu pravidelně jednou týdně do hodin angličtiny rodilá mluvčí ze Spojených států, poté rodilá Australanka.

V tomto školním roce je to Simon Johnson, rodilý mluvčí z Anglie. Žáci mají tak jedinečnou příležitost využívat znalosti nabyté v běžných hodinách při konverzaci s rodilým mluvčím. Na nákladech spojených s výukou angličtiny rodilým mluvčím se finančně podílí i bohumínská firma Bonatrans.

V tomto školním roce jsou hodiny výuky německého jazyka obohaceny o pravidelné návštěvy rodilého mluvčího. Žáci osmých a devátých ročníků mají možnost procvičit si své znalosti při konverzaci se Stephanem Henneckem, který s námi spolupracuje díky neziskové organizaci Slezská diakonie.

zpět


Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku