ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Základní škola - Kroužky

 

K R O U Ž K Y

 

PONDĚLÍ

11:55 – 12:40   SPORTOVNÍ HRY PRO 1. B

13:45 – 14:45   VESELÁ VĚDA (p. Kaďůrková)

ÚTERÝ

13:30 – 16:00   ŠACHY (p. Targoš)

STŘEDA

14:00 – 15:00   PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK (p. Nebusová)

ČTVRTEK

11:55 – 12:40   SPORTOVNÍ HRY PRO 1. A

13:00 – 14:00   HELLO – ANGLIČTINA (p. Sarah)

13:30 – 15:30   MAŽORETKY (p. Futerková)

Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku