ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Základní škola > Projekty EU

ŠABLONY I 2016

Projekt ŠABLONY I 2016 CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001350

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je personální posílení o speciálního pedagoga, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Výše podpory činí 1 691 704 Kč.

zpět


Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku