ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Základní škola > Fotogalerie

Fotogalerie - Pasování na čtenáře

V pondělí 31. 3. se všichni prvňáčci sešli v knihovně, která pro ně uspořádala Pasování prvňáčků na čtenáře. Aby mohlo pasování proběhnout, musel se jí zúčastnit sám pan král, který prvňáčky svým mečem na čtenáře pasoval. Přišel i s královnou, která mu při pasování pomáhala. Před samotným pasováním prvňáčci museli prokázat, že už umí číst a také zvládají správné zacházení s knížkami. Nechyběla ani další spousta řešení čtenářských hádanek, při kterých děti prokázaly, že si pasování opravdu zaslouží. Děkujeme paní Gieckové, která byla aktérkou této akce.

Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře Pasování na čtenáře 

Zpět na seznam fotogalerii


Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku