ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Základní škola > Environmentální výchova

Ekologická soutěž CO2 liga

neúplný tým

Klimatická změna patří mezi závažné globální a environmentální problémy současnosti.
Právě proto se tým žáků naší školy zapojil do soutěže s názvem CO2 liga, kterou organizuje ekologický institut Veronica Hostětín a je financován z EHP a Norských fondů. Náročné soutěžní úkoly bude žákovský tým s názvem DUHA plnit od října 2015 do března 2016. Žáci se dozvědí co nejvíce o globální změně klimatu a změnách, které můžeme očekávat v České republice. Na vlastní kůži prožijí nutnost omezení spotřeby vody, snížení spotřeby energie, vyloučení jídel dovezených z druhého konce světa. Budou zkoušet a zkoumat, měřit a počítat, dotazovat se spolužáků, rodičů a okolí, informovat, vymýšlet a tvořit. Získaná data a zkušenosti zpracují, vyhodnotí a představí nejen svým spolužákům, ale osloví i ostatní osoby v rámci školy a rodiny.


Soutěž je náročná nejen tematicky ale i časově. Prosíme vás, abyste nám nejen drželi palce, ale také nám pomohli. Do mnoha úkolů potřebujeme vtáhnout nejen další žáky a zaměstnance školy, ale i rodiče. Vždyť my všichni se musíme 
o klimatické změně dozvědět co nejvíce a zamyslet se nad tím, co můžeme pro naši planetu udělat.


Mgr. Zdeňka Petrušková a Mgr. Zuzana Sternadlová

Představujeme tým DUHA naší školy:


Vojtěch Záškolný                9. A
Barbora Janová                  9. B
Markéta Vachtarčíková      9. B
Nela Chybiorzová               8. A
Andrea Michlíková              8. A
Klára Jaworská                    8. B
Klára Maluchová                 8. B
Ondřej Gyure                       7. A
Jiří Varmuža                         7. A
Jakub Wodecki                    7. A
Klára Raffaiová                    7. B
Karolína Wagnerová           7. B

Průběh Soutěže CO2 liga
Tým DUHA splnil tři témata CO2 ligy – klimatická změna, voda a energie. Před sebou má ještě téma bydlení. Ohodnoceno je prozatím téma klimatická změna, za které tým získal 149 bodů a téma voda se ziskem 189 bodů. Momentálně DUHA plní zajímavý úkol jídlo, kde se žáci dovídají mimo jiné i to, že nemusí jíst potraviny dovezené z druhého konce světa, ale plně si vystačí s regionálními zdroji. Držte týmu palce a pomozte mu při plnění některých úkolů. Vyhlašujeme SVAČINOVÝ DEN – den, ve kterém si na svačinu dáte jen potraviny z našeho regionu. Ve školním bufetu je taky zakoupíte.

Z Petrušková

zpět


Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku