ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Novinky

Dopravní den

6.5.2019

DOPRAVNÍ DEN

Za slunečného počasí ve čtvrtek 2. 5. uspořádala naše škola pro žáky Dopravní den. Každý si mohl ověřit svou šikovnost na kole při jízdě zručnosti, ale i jízdě na dopravním hřišti. Teoretické znalosti prověřily testy z první pomoci a pravidel silničního provozu. Na besedách se strážníky městské policie pak zazněly důležité informace přímo z praxe.

Zpět

Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku