ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova ms-nerudova@volny.cz 731 108 692

Úvod > Novinky

Zápis do 1. ročníku

27.1.2017

Zápis se bude konat v období od 4. dubna 2017 do 5. dubna 2017

Věk dítěte - děti narozeny:

 • 31. 8. 2010 a dříve – děti po odkladu školní docházky
 • 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 – řádný nástup
 • 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 – předčasný nástup do 1. Ročníku

Průběh zápisu

Formální (administrativní) část

Rozhovor a další činnosti s dítětem

Co s sebou?

 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Rodný list dítěte
 • Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky (na webu školy nebo vypíšete u zápisu)
 • Doporučující posouzení ŠPZ a odborného lékaře nebo klinického psychologa pro odklad povinné školní docházky (pokud žádáte odklad a posouzení již máte vystaveno)
 • Je vhodné přinést doporučení ŠPZ ke vzdělávání (pokud je dítěti již vystaveno)

Možnost odkladu povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně a duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok

Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením do 6. června 2017

 • ŠPZ (PPP nebo SPC)
 • a odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického psychologa

Možnost předčasného začátku plnění povinné školní docházky

1) Dítě nar. 1. 9. – 31. 12. 2010

 • Žádost zákonného zástupce a písemné vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ)

2) Dítě nar. 1. 1.  - 30. 6. 2011

 • Žádost zákonného zástupce a písemné vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře (např. dětský lékař)

Soubory ke stažení:

Žádost k plnění PŠD   [19kb]
Žádost o odklad PŠD   [34kb]
Žádost o předčasný nástup   [35kb]
Kritéria přijetí   [12kb]


Zpět

Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku