ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova ms-nerudova@volny.cz 731 108 692

Úvod > Novinky

Zájmové útvary šk. Rok 2015/2016

15.10.2015

Zájmové útvary šk. Rok 2015/2016

První a druhý ročník: nepovinná angličtina

Formou nepovinného předmětu se seznamují se základy světového jazyka, bez kterého se v dnešní době už obejde jen málokdo.

Čtvrtý ročník: práce s tabletem

Děti čtvrtých ročníků mohou od října každý pátek mezi 13.00 - 14.00 navštěvovat ve svém volném čase zájmový kroužek PRÁCE S TABLETEM. Kroužek je zaměřený na ovládání iPadu i tabletu Intel s Windows 8. 1. Budeme se věnovat práci s nejrůznějšími aplikacemi vhodnými pro děti. Vytvářet zábavné fotky i videa, hrát hry a soutěže, naučíme se využívat table tak ke vzdělávacím účelům, tak k zábavě. Vedle širokého využití se budeme věnovat i hrozbám virtuálního prostředí, jako například ztrátě osobních dat a citlivých informací, či napadení mobilního zařízení škodlivým softwarem.

Druhý stupeň:  PŘÍRODOPIS HRAVĚ

Náplní bude pozorování přírodnin, pokusy, laboratorní práce. K práci budou používané nové pomůcky - digitální mikroskopy, kufříky pro přírodopisné pokusy a další. Schůzky - v nové přírodopisné učebně vždy ve středu od 14.00 do 15.00 hod. Dle ročního období a počasí se budou konat i delší vycházky, exkurze.

MAŽORETKY

Vždy ve středu od 13:30 do 15:00 ve velké tělocvičně naší Pro: děvčata ve věku 6 - 11 let

Naučí se pochodovat, točit hůlkou, lehčí i těžší twirllingy (různé obtáčení hůlky kolem rukou,…). Secvičíme společnou choreografii.

 


Zpět

Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku