ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova ms-nerudova@volny.cz 731 108 692

Úvod > Mateřská škola > MŠ NERUDOVA

O nás

Zaměření mateřské školy

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu ,,Putování se Zvídálkem aneb hrajeme si, povídáme, duhový svět poznáváme". Ve všech třídách se zaměřujeme na rozvoj komunikativních dovedností, korekci vadné a nesprávné výslovnosti. Rozvíjení obsahové, zvukové, gramatické stránky řeči. Klademe důraz na rozvoj dovedností, vědomostí a návyků, které předcházejí čtení a psaní, předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Všestranně rozvíjíme osobnost dítěte ve všech vzdělávacích oblastech, nenásilnou formou děti připravujeme na další stupeň vzdělávání v základní škole.

Poplatky v mateřské škole

  • úplata za předškolní vzdělávání: 400 Kč/měsíc
  • úplata prázdninový provoz: 400 Kč/měsíc
  • omezená docházka: 265 Kč

Stravné

  • celodenní děti:   33Kč/ den
  • děti s OŠD:        36Kč/den

zpět


Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku