ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Mateřská škola > MŠ ČÁSLAVSKÁ

Zaměstnanci

Školní rok 2017/2018

 

Na vzdělávacím procesu v MŠ se podílejí:

vedoucí učitelka: Bc. Jana Tmějová

učitelky:, Bc. Marta Kubiková, Miroslava Rymařová, Eva Skotnicová

 

Školní jídelna - strava se dováží z ZŠ ČSA

další zaměstnanci: školnice - Pavla Chobotová

uklízečka: Zuzana Hajasová
kuchařka: Zuzana Hajasovázpět


Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku