ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bohumín, Čs. armády 1026, okres Karviná, příspěvková organizace

Zš Čs. Armády sekretariat@zscsa.cz 596 012 641
Mš Čáslavská skolka@zscsa.cz 731 130 734
Mš Nerudova skolka.nerudova@zscsa.cz 731 108 692

Úvod > Mateřská škola > MŠ ČÁSLAVSKÁ

O Mateřské škole

MŠ má dvě budovy, je jednoposchoďová. V přízemí MŠ se nachází třída Berušky, která má dvě prostorné části. Část, ve které děti stolují, hrají si a provádějí další činnosti a část, ve které děti relaxují, hrají si a cvičí. V prvním poschodí se nachází třída Motýlci, která má stejné prostorové řešení. Obě budovy MŠ jsou spojeny chodbou. Druhou budovu můžeme nazvat hospodářskou, neboť v této budově je umístěna kancelář vedoucí učitelky MŠ, sborovna, školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, sklady potravin.


Mateřská škola má velmi výhodnou strategickou polohu. Rozprostírá se v samotném centru města Bohumín v těsné blízkosti všech okolních sídlišť, základní školy na ul. ČSA a základní školy na ulici Benešova. Nachází se v klidném prostředí, které je plné zelených porostů, stromů či různorodých keřů. V těsném sousedství je malý parčík, který využíváme k relaxaci a aktivnímu odpočinku.

 

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet děti ve třech základních oblastech , v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a    s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.


Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Pro práci s dětmi vycházíme z dokumentu „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“, který se stal východiskem pro vytvoření Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání nazvaného,,Zvídavý Kulíšek“ aneb Kulíšek je dětí kamarád, vydal se duhový svět poznávat.


zpět


Nepřehlédni

Prevence šikany
Přidejte se k nám na Facebooku